Pořadatel
Slavia Hradec Králové
Pořadatel
TJ Lokomotiva Trutnov
Sponzoři
Partneři závodu
DOMIS - stavební firma Sporticus Elixi.cz
Partneři ČSOS
ČSOB pojišťovna Toi - Toi Žaket HSH Sport Manufaktura Trimtex T-MAPY Inov RACOM
Sociální sítě
Facebook Google +
Přílohy
Prostor závodů
Prostor závodu 30.4. 2016 Prostor závodu 1.5. 2016
Tréninková mapa
Tréninková mapa
Ukázky nové mapy
Ukázka mapy prostoru závodů Ukázka mapy prostoru závodů Ukázka mapy prostoru závodů Ukázka mapy prostoru závodů Ukázka mapy prostoru závodů Ukázka mapy prostoru závodů
Staré mapy
Zámecký vrch 1994, 1:15 000 Trutnov 1994, 1:15 000 Baba 1988, 1:15 000
Fotogalerie

Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu

OK Slavia Hradec Králové

TJ Lokomotiva Trutnov, oddíl orientačního běhu

sobota 30. 4. 2016

Český pohár, INOV-8 CUP žebříček A, žebříček B-Čechy – klasická trať

 

neděle 1. 5. 2016

Český pohár, INOV-8 CUP žebříček A, žebříček B-Čechy – krátká trať


R O Z P I S

 

Společná ustanovení pro oba závody:

 

Pořádající  orgán:

Český svaz orientačního sportů, sekce orientačního běhu


Pořádající subjekt:

OK Slavia Hradec Králové a TJ Lokomotiva Trutnov, oddíl orientačního běhu


Centrum:

Trutnov - Horní Staré Město, louka u penzionu U Pěti Buků, též cíl obou závodů


Vzdálenosti:

Parkoviště osobních aut – centrum závodu: do 1 km

Výstup z autobusu – centrum závodu: 1,5 km, převýšení 60 m


Terén:

Podhorský, členitý, kopcovitý (450 až 673 m n.m.) s proměnlivou průběžností porostů, střední hustotou komunikací a s několika menšími skalními lokalitami.


Starší mapy:

Zámecký vrch (1994): http://csos.tmapserver.cz/data/jpg/1066b.jpg

Trutnov (1994): http://csos.tmapserver.cz/data/jpg/1958a.jpg

Baba (1988): http://csos.tmapserver.cz/data/jpg/1953a.jpg


Systém ražení:

Elektronický systém Sportident - jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát.


Funkcionáři:

ředitel: Pavel Petržela

hlavní rozhodčí: Jan Netuka, R1


Informace:
http://ceskypohar2016.shk-ob.cz/

Pavel Petržela: petrzela.p@seznam.cz, tel. 606 581 342

Jan Netuka: jnetuka@wo.cz , tel. 731 187 652


Protesty:

Písemné proti vkladu 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům po ukončení závodu se zasílají na adresu hlavního rozhodčího: Jan Netuka, Kladská 249, 500 03  Hradec Králové.


Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOB v OB a Prováděcích pokynů k soutěžím ČSOB v roce 2016.


Upozornění:

Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí v OB) je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.


Ubytování:

Pořadatelé zajišťují ubytování pouze ze soboty na neděli v Trutnově v tělocvičně za 80 Kč/osobu nebo omezený počet v penzionu U Pěti buků se snídaní za 500 Kč/osobu.

Objednávku ubytování proveďte v systému ORIS (doplňková služba k nedělnímu závodu)  a  úhradu zasílejte na účet číslo 26631601/0100 u Komerční banky, a.s., majitel účtu TJ Lokomotiva Trutnov, Na Nivách 568. Variabilní symbol uveďte ve tvaru 227xxxx, kde xxxx značí číslo klubu dle Adresáře ČSOS. (Účet je shodný s účtem pro zasílání vkladů nedělního závodu.)

 

Ustanovení pro jednotlivé závody následují

 Český pohár, INOV-8 CUP žebříček A, žebříček B-Čechy – klasická trať

 

Datum:

30. dubna 2016 (sobota)


Prezentace:

V centru v den závodu 8:00 -10:30 hodin.

Start:

00 = 11:00, vzdálenost do 1,5 km


Stavitel tratí:
Michal Jedlička (R1)

 

Kategorie: D21E, D21A, D21B, D21C, H21E, H21A, H21B, H21C – vklad 200 Kč,

D16A, D18A, D20A, H16A, H18A, H20A – vklad 200 Kč,

D16B, D18B, D20B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B – vklad 180 Kč,

H16B, H18B, H20B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B – vklad 180 Kč,

D60B, D65B, D70B, D75B, H60B, H65B, H70B, H75B, H80B – vklad 130 Kč,

D14B, H14B – vklad 100 Kč,

D10N, D10C, D12C, H10N, H10C, H12C, HDR, T3, T6, P – vklad 80 Kč.

Kategorie HDR, T a P budou mít volný startovní čas, doprovod HDR smí startovat v jiné (své) kategorii pouze před absolvováním tratě HDR


Přihlášky:

Nejpozději do 13. 4. 2016 23:59 v systému ORIS, zcela výjimečně na prihlasky2016@shk-ob.cz.
Dodatečné přihlášky jsou možné do 17. 4. 23:59 v systému ORIS za vklad zvýšený o 50%. Později a na prezentaci budou možné přihlášky pouze do kategorií T3, T6, P a HDR za základní vklad.


Úhrada:              

Vklady zasílejte na účet číslo 2400662010/2010 u Fio banky, a.s., majitel účtu OK Slavia Hradec Králové, z.s., Nad Rybníky 2053, 500 08  Hradec Králové. Variabilní symbol uveďte ve tvaru xxxx, kde xxxx značí číslo klubu dle Adresáře ČSOS. Zapůjčení Sportident čipu: 40,- Kč.

POZOR: Vklady se na každý ze závodů posílají na jiný účet!


Mapa:

Pro kategorie  HDR, T3, T6, P, 10N, 10C, 12C a 45B a vyšší M 1:10 000, pro ostatní M 1:15 000, E 5m, stav jaro 2016, ISOM2000, v obalu, mapovali a kreslili T. Leštínský, J. Netuka a J. Langr.Český pohár, INOV-8 CUP žebříček A, žebříček B-Čechy – krátká trať

Datum: 1. května 2016 (neděle)


Prezentace:

V centru 30. 4. 2016 v době 8:00 -11:30 hodin, v den závodu 8:00 – 9:00 hodin.

Start:

00 = 10:00, pro kat. 10N, 10C, 12C, HDR, T3, P a v pokynech upřesněné nejstarší veteránské kategorie do 1 km, pro ostatní vzdálenost do 3 km


Stavitel tratí:
Jan Petržela (R3, udělena výjimka)


Kategorie:

D21E, D21A, D21B, D21C, H21E, H21A, H21B, H21C – vklad 170 Kč,

D16A, D18A, D20A, H16A, H18A, H20A – vklad 170 Kč,

D16B, D18B, D20B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B – vklad 160 Kč,

H16B, H18B, H20B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B – vklad 160 Kč,

D60B, D65B, D70B, D75B, H60B, H65B, H70B, H75B, H80B – vklad 120 Kč,

D14B, H14B – vklad 100 Kč,

D10N, D10C, D12C, H10N, H10C, H12C, HDR, T3, T5, P – vklad 80 Kč.

Kategorie HDR, T3, T5 a P budou mít volný startovní čas, doprovod HDR smí startovat v jiné (své) kategorii pouze před absolvováním tratě HDR.


Přihlášky:

Nejpozději do 13. 4. 2016 23:59 v systému ORIS, zcela výjimečně na prihlasky2016@shk-ob.cz.

Dodatečné přihlášky jsou možné do 17. 4. 23:59 v systému ORIS za vklad zvýšený o 50%. Později a na prezentaci budou možné přihlášky pouze do kategorií T3, T5, P a HDR za základní vklad.


Úhrada:

Vklady zasílejte na účet číslo 26631601/0100 u Komerční banky, a..s., majitel účtu TJ Lokomotiva Trutnov, Na Nivách 568. Variabilní symbol uveďte ve tvaru 227xxxx, kde xxxx značí číslo klubu dle Adresáře ČSOS. Zapůjčení Sportident čipu: 40,- Kč.

POZOR: Vklady na každý ze závodů se posílají na jiný účet!


Mapa:
M 1:10 000,  E 5m, stav jaro 2016, ISOM2000, v obalu,

mapovali a kreslili T. Leštínský, J. Netuka a J. Langr.

Rozpis obou závodů byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOB dne 24. 2. 2016

Rozpis v PDFOK Slavia Hradec Králové, z.s.
Design © 2016 Jakub Weiner, kódování­ Michal Pavlík
Administrace